Cetatea Uriasilor

Cetatea Uriașilor

În localitatea Saschiz se află o aşezare importantă din punct de vedere istoric, alta decât ,,Cetatea din deal” sau Biserica Fortificată cu impresionantul ei Turn cu Ceas; este vorba despre o aşezare preistorică cunoscută sub denumirea de Cetatea Uriaşilor (Huhnenburg).

Situată la 4 km nord de comuna Saschiz, într-o zonă de păşunat numită popular Volsoc , cetatea domina spaţiul din jurul ei şi avea o formă circulară. Vârful Uriaşilor” este un platou înalt de peste 790 m, epistolar, cu diametrul de 60 m.

La 150 m mai jos de vârf, Cetatea Uriaşilor era înconjurată de o terasă bine păstrată pe laturile de sud-vest şi nord-vest. Această așezare a fost cercetată de o echipă de arheologi din Cluj în anul 1949. În timpul sondajelor s-au deschis trei mari secţiuni : A: 40m x 1m în partea estică , B: 12m x 1m pe panta estică şi C: 18 m x1m în panta nord-estică.

Rezultatele sondajelor arheologice au relevat fragmente de ceramică de tip Coţofeni (vezi foto) , un tip de ceramică specific anilor 2500 îHr.-1800 îHr, care se găseşte în interiorul primelor cetăţi locuite de pe teritoriul ţării noastre. Ceramica de acest tip a fost găsită în mai multe zone ale ţării dar şi pe teritoriul judeţului Mureş la Sighișoara și Albești, în Rupea (jud. Braşov), Brateiu (jud.Sibiu), Silvaşi ( jud. Hunedoara) şi în alte multe locuri din ţară şi străinatate.

În urma acestor descoperiri , Cetatea Uriaşilor este datată în jurul anilor 2500 îHr.-1800 îHr. Sondajele au dovedit că aşezarea din această zonă a contribuit la apărarea locuitorilor din interiorul cetăţii împotriva invadatorilor şi a pericolelor vremii. Sistemul de apărare al cetăţii includea şi un aşa numit "val de pământ" specific aşezărilor din neoliticul dezvoltat.

Foarte important este să nu ne imaginăm că situaţia în comună, din vremea aceea, este identică cu situaţia actuală; în mod categoric exista mai multă apă şi inclinăm să credem că Cetatea Uriaşilor a fost prima aşezare din această zonă. La efectuarea săpăturilor din 1949 au participat şi locuitori din Saschiz, parte din ei contemporani cu noi. Alte surse importante pentru informații despre Cetatea Uriașilor din Saschiz sunt articolele din reviste de specialitate precum ,,Marisia, ,,Apulum" şi, nu în ultimul rând, "Repertoriul arheologoc al judeţului Mureş".

În lista monumentelor istorice de interes naţional ce trebuie protejate şi conservate este cuprinsă şi "aşezarea romană de la Saschiz" Cetatea Uriaşilor, datând din secolele II-III epoca romană. (cod LMI MS-I-SB 15412)

În trecut exista în folclorul popular credinţa că uriaşii care locuiau pe vremuri în Cetatea Uriaşilor aşteptau un semn de necredinţă din partea oamenilor pentru a ieşi din nou în lume. Pentru a se feri de răzbunarea lor, localnicii au adunat, de pe coastele dealurilor, pietrele rotunde pe care uriaşii le-ar fi putut arunca peste ei și le-au înşirat cuminţi la porţile caselor lor.

Mai multe informații despre Cetatea Uriașilor aflați din Monografia comunei Saschiz: http://www.saschiz.ro/pagina/monografia-comunei-saschiz